سازمانهای غیر رسمی

هر سازمانی علاوه بر ساختار رسمی و از پیش طراحی شده، دارای شبکه‌ای از روابط شخصی و اجتماعی است که توسط کارکنان آن شکل گرفته است. به این شبکه، سازمان غیر رسمی گفته می‌شود. سازمان‌های غیر رسمی ویژگی‌هایی دارند که متفاوت از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی و ساخت‌یافته است. برای مدیریت گروه‌ها و سازمان‌های غیر رسمی در یک سازمان رسمی، باید به این ویژگی‌ها توجه داشت. این ویژگی‌ها عبارتند از:

- سازمان‌های غیر رسمی مانند عاملان کنترل اجتماعی عمل می‌کنند بدین شکل که فرهنگی تولید می‌کنند که دنباله‌روی و انطباق با اعضای گروه را الزامی می‌کند.

- روابط انسانی حاکم بر سازمان غیر رسمی، کاملاً متفاوت از روابط در سازمان رسمی است و فنون متفاوتی برای تحلیل آن روابط موردنیاز است.

- سیستم رتبه‌بندی و روابط کاملاً جدای از ساختار رسمی است.

- سازمان‌های غیر رسمی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.

- گروه غیر رسمی سازمان یک رهبر غیر رسمی دارد که لزوماً شخصی نیست که به عنوان رئیس سازمان منصوب شده است.

از آنجایی که سازمان‌ها از افراد تشکیل شده‌اند نه خانه‌های نمودار سازمانی، مدیران و طراحان سیستم‌ها نباید خود را از تحرکات سازمانی واقعی جدا کنند. مدیران باید از گروه‌های اجتماعی سازمان اطلاع داشته باشند و درباره آنها اطلاعات جمع‌آوری کنند و از این اطلاعات در طراحی سیستم‌ها و برنامه‌ریزی بهره ببرند. مدیران باید به واقعیت‌های سازمان توجه کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید