آلیس بر سر دوراهی

آلیس بر سر دوراهی قرار گرفت و گفت: ممکن است به من بگویید از کدام راه باید بروم؟

گربه گفت: بستگی داره کجا بخواهی بروی.

آلیس گفت: نمی دانم!

گربه گفت: در این صورت فرقی نمی کند.

                                                                               

               لوییس کارل، آلیس در سرزمین عجایب

/ 0 نظر / 9 بازدید