بهره وری را ارتقا ندهید

مدیران جاهایی از سازمان را که دست می‌گذارند دردناک می‌پندارند، در حالی که دردی که حس می‌کنند ناشی از دخالت خود آن‌هاست. این را در بسیاری از تجربیاتم به طور ملموس مشاهده کرده‌ام؛ بسیاری از کارکنان و مدیران میانی و پایین به خودی خود بسیار بهره وری و کارایی خوبی دارند و محصول با کیفیت خوبی نیز ارائه جامعه می‌کنند. حتی مسئولیت‌های اخلاقی خود در سازمان را نیز به خوبی رعایت می‌کنند. اما به محض اینکه مدیر روی آن‌ها دست می‌گذارد تا "بهره وری را ارتقا دهد" اوضاع را به هم می‌ریزد.

/ 0 نظر / 10 بازدید